Rengashaku Jälleenmyyjähaku

EU:n rengasmerkintöjä koskevat asetukset

EU-rengasmerkinnät

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 1222/2009 edellyttää, että kaikissa EU:n alueella marraskuun 2012 jälkeen valmistetuissa ja myydyissä renkaissa tulee olla myyntihetkellä joko tarra tai merkintä. Tässä merkinnässä esitetään kolme tärkeää renkaan suorituskyvyn kriteeriä: märkäpito, polttoainetaloudellisuus ja vierintämelu. Uusi asetus koskee henkilöautojen, kevyiden hyötyajoneuvojen ja raskaidenhyötyajoneuvojen renkaita.

 

 

EY 1222/2009

 

Märkäpito

Renkaan kaikkein tärkein tehtävä on tarjota turvallisuutta – kaikissa olosuhteissa. Märkäpito on yksi renkaan tärkeimmistä ominaisuuksista. Parempi pito ja alhaisempi vierintävastus ovat kuitenkin usein toisensa poissulkevia tavoitteita, mikä edellyttää kompromisseja. Uuden rengasmerkintävaatimuksen ansiosta renkaan ominaisuudet ovat nähtävissä ja asiakkaat voivat valita renkaat tarpeidensa mukaan. Merkinnässä märkäpito ilmoitetaan seitsemällä luokituksella, joista A tarjoaa parhaan ja G heikoimman märkäpidon.

Luokka D ei koske henkilöautoja. Renkaat, jotka eivät täytä luokan C vaatimuksia määritetään E-luokkaan. Märkäpidossa ei myöskään ole luokkaa G, jolloin alhaisin mahdollinen luokitus on F. Hätätilanteissa muutama metri voi olla jo merkitsevä ero. Kun henkilöauto tekee hätäjarrutuksen 80 km/h nopeudella, A-luokan renkaat pysäyttävät auton 18 metriä lyhyemmällä matkalla kuin F-luokan renkaat. **

**Mitattu asetuksessa (EY) 1222/2009 määrätyillä testausmenetelmillä. Jarrutusmatkat voivat vaihdella ajo-olosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.

Merkintöjen arvot on kuvattu vain havainnollistamistarkoituksessa. Renkaiden sarja-/kokokohtaiset arvot voivat vaihdella.

 

Polttoainetaloudellisuus

Yksi moottoriajoneuvojen polttoainetaloudellisuuteen vaikuttavista tekijöistä on renkaiden vierintävastus. Valitessasi polttoainetaloudellisuutensa puolesta hyvät renkaat, ajat pidemmälle jokaisella tankillisella ja tuotat vähemmän CO2-päästöjä. Tämä ilmiö johtuu siitä, että renkaan muoto muuttuu pyörimisen aikana, mikä aiheuttaa renkaan kuumenemisesta johtuvaa energiahäviötä. Mitä suurempi on renkaan muodonmuutos, sitä suurempi on renkaan vierintävastus ja sitä enemmän polttoainetta tarvitaan ajoneuvon liikuttamiseen. Toisin sanoen alhaisempi vierintävastus tarkoittaa alhaisempaa polttoaineenkulutusta ja siten myös alhaisempia päästöjä CO2-päästöt mukaan lukien.

Merkinnät tarkoittavat vierintävastuksen eri tasoja, joista A on tehokkain ja G luokkansa heikoin. Luokituksen (tässä tapauksessa B) vieressä oleva musta nuoli ilmoittaa tuotteen suorituskyvyn tason. Luokitus D ei koske henkilöautoja. Renkaat, jotka eivät täytä luokan C vaatimuksia määritetään E-luokkaan.

A- ja G-luokituksien välinen ero voi merkitä jopa 7,5 prosentin eroa polttoaineenkulutuksessa. Toisin sanoen: A-luokan renkaiden valitseminen G-luokan renkaiden sijasta voi säästää yli 6 litraa polttoainetta 1 000 kilometrillä.**

**Mitattu asetuksessa (EY) 1222/2009 määrätyillä testausmenetelmillä. Jarrutusmatkat voivat vaihdella ajo-olosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.

Merkintöjen arvot on annettu vain havainnollistamistarkoituksessa. Renkaiden sarja-/kokokohtaiset arvot voivat vaihdella.

 

Vierintämelu

EU-luokituksessa vierintämelu ilmoitetaan desibeleissä. Koska desibeliarvot eivät ole kaikille tuttuja, renkaassa on myös meluluokitus. Sillä rengas luokitellaan suhteessa tuleviin eurooppalaisiin rengasmelurajoituksiin. Rengasmeluarvot on jaettu kolmeen luokkaan ja ne ilmoitetaan desibeleissä (dB). Luokitus perustuu uusiin eurooppalaisiin rengasmeluarvoihin.

1 musta ääniaalto = 3 dB alle tulevan tiukemman eurooppalaisen raja-arvon.
2 mustaa ääniaaltoa = jo nyt yhteensopiva tulevan eurooppalaisen raja-arvon kanssa.
3 mustaa ääniaaltoa = yhteensopiva nykyisen eurooppalaisen raja-arvon kanssa.

Merkintöjen arvot on kuvattu vain havainnollistamistarkoituksessa. Renkaiden sarja-/kokokohtaiset arvot voivat vaihdella.

 

EY 1222/2009 -asetus on tarkistettu ja se on korvattu 1.5.2021 alkaen asetuksella EU 2020/740. Uudet vaatimukset ovat voimassa kyseisestä päivämäärästä alkaen.

EU 2020/740

Käyttöön otetun asetuksen EU 2020/740 tärkeimmät kohdat:

1. Merkinnän ulkonäköön tehtyjä muutoksia
2. Luokitukseen tehtyjä muutoksia
     (polttoainetaloudellisuus, märkäpito, vierintämelu).
3. Merkinnät ovat myös pakollisia luokan C3 renkaissa (kuorma- ja linja-autojen renkaat)
4. Viralliset tuotetiedot ladataan myös tuotteiden tietokantaan
5. Merkinnät tulevat pakollisiksi myös uudelleenpinnoitettujen renkaiden luokassa
6. Renkaan kilometrimäärän ja kulumisen tiedot lisätään merkintöihin

Polttoainetaloudellisuus

Päivitetty polttoainetaloudellisuusluokka, jossa A on kaikkein taloudellisin ja E on heikoin

 

Märkäpito

Päivitetty märkäpitoluokitus, jossa A on kaikkein tehokkain ja E on heikoin

 

Vierintämelu

ABC-luokitus korvaa ääniaaltojen kuvat

 

Lumipito

Rengas, joka täyttää UNECE-asetuksen nro 117 lumipidon vähimmäisohjearvot luokitellaan renkaaksi, joka on tarkoitettu käytettäväksi ankarissa lumiolosuhteissa.

 

Jääpito

Jos rengas täyttää jääpidon vähimmäisohjearvon vaatimukset, se tulee merkitä sen mukaisesti.

Jääpitorenkaat on suunniteltu käytettäväksi jään ja pakkautuneen lumen peittämillä tien pinnoilla, ja niitä tulisi käyttää vain erittäin vaikeissa ilmasto-olosuhteissa (eli kylmissä lämpötiloissa). Jääpitorenkaiden käyttäminen vähemmän ankarissa ilmasto-olosuhteissa (esim. märissä olosuhteissa tai korkeammissa lämpötiloissa) voi alentaa niiden suorituskykyä – erityisesti märkäpidon alueella – ohjattavuutta ja kulumista.

 

Huomaa, että todelliset polttoainesäästöt ja tieturvallisuus riippuvat pitkälti ajajien toiminnasta ja erityisesti seuraavista seikoista: taloudellinen ajotapa voi alentaa huomattavasti polttoaineenkulutusta – rengaspaine tulee tarkistaa säännöllisesti polttoainetaloudellisuuden ja märkäpidon optimoimiseksi – pysähtymismatkat on aina huomioitava.