Rengashaku Jälleenmyyjähaku

Uutisia

Kattava yhteistyösopimus Doshisha Universityn kanssa

8. maaliskuuta 2024

Toyo Tire Corporation on tänään allekirjoittanut kattavan yhteistyösopimuksen useiden tekniikan alojen ja henkilöstöhallinnon kehittämistä varten. Asako Uekin johtama Doshisha Educational Corporation sijaitsee Kiotossa. Toyo Tires Corporationin puolelta sopimuksen allekirjoitti konsernin pääjohtaja Takashi Shimizu.
 
Kuva: Doshisha Universityn rehtori Asako Ueki ja Toyo Tiresin pääjohtaja Takashi Shimizu
 

Doshisha on asettanut tavoitteen ”parantaa tutkimuskykyä luovuudella ja yhteistyöllä”. Visio 2025 -ohjelma levittää aktiivisesti tietoa tutkimustoiminnan akateemisista tuloksista tekniikan siirron avulla immateriaalioikeuksien ja uusien teknologioiden sekä uusien teollisuudenalojen luomiseksi. Yliopisto kehittää yhteistoiminnallista tutkimusta. Tutkimus on perinteisesti keskittynyt yksilöjen väliseen vuorovaikutukseen, ja kokeilemalla organisaatioiden välistä yhteistyötutkimusta ohjelma pyrkii hyödyntämään yritysten resursseja ja jakamaan tietoa myös laajemmin tutkimustuloksillaan.

Toyo Tiresin ydinliiketoiminta ovat autonrenkaat ja kumiosat. Se pyrkii ratkaisemaan erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia autoteollisuuden edistämiseksi ja kehittämiseksi sekä vauraamman liikkuvuusyhteiskunnan toteuttamiseksi. Suurta lisäarvoa tuovien materiaalien ja tuotteiden kehittämisen lisäksi yhtiö pyrkii mukavuuteen, turvallisuuteen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen tuotteiden käyttövaiheessa, sekä rakentamaan henkilöresurssipohjaa taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöarvoihin liittyvien arvojen tukemiseksi.

Sopimuksen mukaisesti Doshisha University ja Toyo Tires tarjoavat yhteistoiminnallisesti ainutlaatuisia ja korkean lisäarvon resursseja, tukevat yhteiskuntaa hyödyttävien yksilöiden kehittymistä ja tukevat hyödyllisten tekniikoiden toteuttamista. Yhteistyö tähtää vauraamman yhteiskunnan luomiseen.
 
Osapuolet työskentelevät yhdessä Doshisha University ja Toyo Tires -konsernin yhteistyöprojektin neljän päätavoitteen saavuttamiseksi. Toyo Tires suunnittelee tukevansa projektia noin 100 miljoonalla jenillä huhtikuussa 2024 alkavan viisivuotisen sopimuskauden aikana.

 

Doshisha Universityn ja Toyo Tiresin yhteistyöprojektin pääpiirteet

1 Uuden tutkimusyhteistyön suunnittelu ja toteuttaminen
Doshisha University tunnetaan huippuluokan resursseistaan useilla erikoisaloilla. Näitä ovat muun muassa kemia, mekaniikka, materiaalitekniikka, sähkötekniikka ja elektroniikka sekä datatiede. Toyo Tires kehittää uuden sukupolven mittaus- ja visualisointitekniikkaa (kitka ja kuluminen, värinä ja melu, liikesuorituskyky), uuden sukupolven rengasteknologiaa (ilmattomat renkaat), kehittynyttä materiaalitekniikkaa (kestävien materiaalien tutkimus) ja datatutkimusta (renkaan havaitsemisratkaisut).
 
Doshisha University ja Toyo Tires tulevat tekemään monitasoista yhteistyötä eri tutkimusteemojen parissa. Tutkimus rakentaa vahvan suhteen teollisuuden ja akateemisen maailman välille, tukee molemminpuolista kehitystä ja kiihdyttää rengasteknologian käyttöönottoa.

2 Doshisha Universityn tarjoama akateeminen ohjaus Toyo Tiresille, tekninen neuvonta mukaan lukien
Doshisha University tarjoaa Toyo Tiresin käyttöön myös laajoja akateemisia resursseja, mikä tarjoaa joustavan tavan hyötyä yhtiön erikoisosaamisen ulkopuolelle jäävistä tieteenaloista. Doshisha Universityn laaja konsultaatio syvälle erikoistuneilla aloilla hyödyttää Toyo Tiresiä ongelmanratkaisussa monipuolisella tavalla, nopeuttaa tutkimustyötä ja edistää lopullisten teknologioiden käyttöönottoa.

3 Doshisha Universityn laaja-alaiset koulutusjärjestelmät opiskelijoiden ja Toyo Tiresin henkilöstön palveluksessa
Akateemisen erikoisosaamisen lisäksi Doshisha tarjoaa perus- ja syventävän tason osaamista seuraavilla aloilla:
•    Maailmanlaajuinen resurssienhallinta: tutkijakoulun yleinen koulutusohjelma
•    Comm 5.0-AI/Data: henkilöstöhallinnon innovatiivisuutta tehostava tekoälyn ja datatieteen ja -osaamisen koulutusohjelma.
•    Teknologianhallinta, joka tähtää erinomaisen henkilöstöhallinnan kehittämiseen tavoitteenaan teknologian käyttö hallinnossa ja yrityksen innovaatiot.
 
Doshisha University tarjoaa nämä oppimisen mahdollisuudet Toyo Tiresin käyttöön, ja niitä tullaan käyttämään jaksottaisessa koulutuksessa tulevaisuuden henkilöstöhallinnon kehittämiseksi. Doshisha Universityn opiskelijat voivat syventää oppimistaan liike-elämän kumppaniensa kanssa ja käyttää saavutettua kokemusta hyväkseen monipuolisten urasuunnitelmien ja -näkymien kehittämiseen. Teollisuuden ja akateemisen maailman parhaat ominaisuudet yhdistävä yhteistyö tukee yrityksen insinöörien koulutusta.

4 Urakehityksen tukeminen
Toyo Tiresin yhteistyö Doshisha Universityn urakeskuksen kanssa tukee yliopiston opiskelijoiden liikemaailmaan kohdistuvaa urakehitystä. Urakehitystä tukevat ohjelmat, kuten harjoittelut ja seminaarit sekä yhteistyö Toyo Tiresin työntekijöiden kanssa alumnitoiminta mukaan lukien, tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia luoda suhteita yhteiskuntaan ja kehittää kykyä valita itse tulevaisuutensa suunta ja kehittää ymmärrystään työelämän vaatimuksista.

Uusimmat uutiset