Rengashaku Jälleenmyyjähaku

Uutisia

Toyo Tires pysyy vastuullisen sijoittamisen indekseissä

1. helmikuuta 2024

Toyo Tires löytyy jatkossakin yrityksen vastuullisuutta korostavista ESG-indekseistä.

Toyo Tire Holdings of Europe (pääjohtaja Kenta Kuribayashi) ilmoittaa, että sen japanilaisen emoyhtiön Toyo Tire Corporationin osakkeet sisältyvät jatkossakin ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa korostaviin ESG-sijoitusindekseihin*1 ”FTSE4Good Index Series”, ”FTSE Blossom Japan Index” ja ”FTSE Blossom Japan Sector Relative Index”. *2.

*1) Osakeindeksi koostuu yrityksistä, jotka riippumaton luokituslaitos on arvioinut korkealle ESG-kriteerien (Environment, Social and Governance) perusteella
*2) ”FTSE4Good Index Series” ja ”FTSE Blossom Japan Sector Relative Index” valitaan edelleen 2022 lähtien. Arviointikausi on muutettu kesäkuusta joulukuuhun.

Vastuullisuus on tärkeä asia, eikä investoinnissa ole kysymys pelkästään tuottavuudesta, vaan myös ESG-indeksissä huomioiduista sosiaalisista ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista.

Tietoa vastuullisista indekseistä  FTSE Index, FTSE4Good Index Series,  FTSE Blossom Japan Index ja FTSE Blossom Sector Relative Index:

FTSE Russellin arvioinnit kattavat yrityksen hallintoon, terveyteen, turvallisuuteen, korruption vastaiseen toimintaan ja ilmastonmuutokseen liittyviä alueita, ja ne perustuvat seuraaviin indekseihin: FTSE4Good Index for Companies, FTSE Blossom Japan Index sekä FTSE Blossom Sector Relative Index, jotka edellyttävät laajan ESG-kriteerivalikoiman täyttämistä.

 

Index Overview
FTSE4Good Index -sarja Indeksisarjat on suunniteltu aktiivisesti ESG-asioihin sitoutuneiden yrityksien suorituskyvyn arviointiin ja mittaamiseen. Indeksiä käytetään vastuullisten investointirahastojen ja muiden rahoitustuotteiden luomiseen ja arviointiin.
FTSE Blossom Japan Index Tämä toimialaneutraaliksi suunniteltu indeksi heijastaa ennakoivasti ESG-asioihin keskittyvien japanilaisten yritysten suoritusta.      
FTSE Blossom Sector Relative Index

Tämä sektorineutraaliksi suunniteltu indeksi heijastaa japanilaisia yrityksiä, joilla on kaikilla sektoreilla suhteellisen hyvät ESG-vasteet. Vähähiiliseen talouteen siirtymisen kannustamiseksi tähän indeksiin on sisällytetty vain yrityksiä, joiden parannuspyrkimykset on arvioitu TPI 3:lla*.

*3) Transition Pathway Initiative. Maailmanlaajuinen omistavien tahojen johtama, yritysten vähähiiliseen talouteen siirtymisen valmiutta arvioiva aloite.


Lue lisää indekseistä yrityksemme kotisivujen vastuullisuussivujen Ulkoiset arvioinnit -osiosta: toyotires.co.jp/csr/evaluation (vain japaniksi).

Toyo Tire -konsernin vuonna 2022 julkaiseman kestävän kehityksen hallintokäytännön mukaisesti tulemme edistämään maailmanlaajuisesti kestävää liikkuvuusyhteiskuntaa perustamalla yritystoimintamme ESG-arvojen ympärille ja työskentelemällä integroidulla tavalla liiketoiminnan ja kestävyyden edistämiseksi.